• 0
 • THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN DIRTYCOINS

  Định nghĩa và quy định về thẻ:


  Thẻ thành viên DirtyCoins là tài sản của công ty TNHH DirtyCoins. Bằng việc sử dụng thẻ, bạn được xem như đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện của DirtyCoins .

  Vui lòng xuất trình thẻ trước khi giao dịch để được bảo đảm quyền lợi tối đa. Chúng tôi sẽ không giải quyết nếu hoá đơn đã được in ra trước khi xuất trình thẻ thành viên hoặc bạn quên mang thẻ theo.

  Thẻ thành viên DirtyCoins chỉ dành cho chủ sở hữu được ghi nhận khi đăng ký trên hệ thống, không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện ra bất kì dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành khoá thẻ vì mục đích bảo mật mà không cần báo trước

  Điều kiện đăng ký thẻ thành viên DirtyCoins:


  Hạng thẻ Bronze:

  - Với hoá đơn tích lũy từ 1,000,000đ/năm: khách hàng là thành viên Bronze.


  Hạng thẻ Silver:

  - Với hoá đơn tích lũy từ 5,000,000đ/năm: khách hàng là thành viên Silver.


  Hạng thẻ Gold:

  - Với hoá đơn tích luỹ từ 20,000,000đ/năm: khách hàng nhận ngay thẻ Gold.


  Hạng thẻ Platinum:

  - Với hoá đơn tích luỹ từ 50,000,000đ/năm: khách hàng nhận ngay thẻ Platinum .


  BẢNG CHI TIẾT


  HẠNG MỤC BROZEN SIVER GOLD PLATINUM
  Chi tiêu mua sắm 1.000.000 5.000.000 20.000.000 50.000.000
  Tích điểm(400k/1 điểm =30k) x x x x
  Đổi sản phẩm 10 10 10 10
  Tên loại thẻ Silver Card Gold Card Platinum Card

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN